Dežurni aforizmi

U čast prevođenja žednih preko vode, zaslužni nazdravljaju viskijem. * Testom inteligencije provjerava se pamet, a glasačkim listićem – ludost. * Imaju pravo da se odvoje. To je njihovo neodvojivo pravo. * A kada budeš imao vremena za sve, budi siguran da je tvoje vrijeme prohujalo. * Otkad sam vidio neke bivše ateiste kako se krste, i ja sam počeo da se krstim. * Nivo slobode je toliko podignut da je nedokučiv za one odozdo. * Mnogima bismo sudili u odsustvu kad bismo ih natjerali da odu. * Fikusi u kabinetima vegetiraju kao puzavice. * Ovdje je sve naopako, jedino je naopako kako treba. * Flasteri za mršavljenje su adekvatna dijeta. Sa njima se postižu mršavi rezultati. * Nalazimo se na brisanom prostoru. Nema dana da nas neko ne obriše iz prijatelja. * Kada sam vidio ko sve stoji skrštenih ruku, ni ja nisam mogao da sjedim skrštenih ruku. * Sa otadžbinom se ništa ne može mjeriti; teška je kao crna zemlja. * Vođa neće više od naroda praviti idiota. Gotov je! * Zlo kuca na vrata, ali ne znamo kojim dobrom. Jovo Nikolić *