/ Dežurni aforizmi / Nakon boravka na njegovom vratu, buva je pozvala lava u uzvratnu i prijateljsku posjetu. / Batina može da ima i više od dva kraja – ako se kome prelomi preko leđa. / Šest lica traže pisca; ona su njegova čitalačka publika. / Ne mjerite često krvni pritisak. To stvara hipertenziju. / Kažeš: četrdeset godina staža bez dana bolovanja. Ti si, prijatelju, stvarno bolestan. / Alibaba je završio privatizaciju. Svi razbojnici su u njegovoj stranci. / Prezreni na svijetu mogu slobodno da ustanu. Niko im neće zauzeti mjesto. / Konačno smo na pravoj strani. Otkada se sve okrenulo protiv nas, okrenuli smo se i mi. / Svi su nas napustili. Čak ni mi nismo pri sebi. / Davljenik nije uspio da se uhvati za slamku. Pronašao je iglu u plastu sijena. / Jovo Nikolić /