NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

АФОРИЗМИ И АФОРИСТИЧАРИ 21

     Издавачка кућа „Алма“ припрема зборник „Афоризми и афористичари 21“.

     Зборник се састоји из три дела.

     У првом делу се објављују афоризми који нису публиковани у ауторским књигама. Не смета уколико су већ објављени у часописима и дневним листовима, штампаним или електронским, на друштвеним мрежама, блоговима и сл. Шаље се до 80 афоризама. Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ENTER. Тастер ENTER треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају у Ворду, један испод другог, без размака.

     У другом делу се представљају објављене књиге афоризама. Шаље се до 70 афоризама (из једне књиге). Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ENTER. Тастер ENTER треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају у Ворду, један испод другог, без размака. Потребно је навести основне податке о књизи (аутор, назив књиге, издавач, град, година објављивања). Представићемо све књиге, без обзира на годину објављивања, које већ нису представљене у неком од двадесет претходних зборника „Афоризми и афористичари“.

     Трећи део зборника садржи биографије аутора. Наводе се основни биографски и библиографски подаци. Називи објављених књига се стављају под наводнике, а у загради се наводи година објављивања.

     Све афоризме и биографију треба послати у једном фајлу.

     Објављени прилози се не хоноришу. Ауторски примерак зборника није предвиђен.

     Прилози се шаљу до 15. августа 2021. на адресу: alma.izdavackakuca@yahoo.com.