АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА НА БАСКИЈСКОМ

Београд, 15. јун - У Шпанији је, на баскијском језику, објављена антологија српског антиратног афоризма под насловом "Пуцањ у рат" (Gerrari tiroka).


У овом избору, који је сачинио писац и преводилац Хасиер Агире (Hasier Agirre), налази се више стотина мисли српских афористичара из Србије, БиХ, Црне Горе, Румуније и Хрватске. Међу одабраним ауторима налазе се: 

Александар Баљак

Милан Бештић

Александар  Чотрић

Владимир Булатовић Виб

Ненад Ћорилић

Бранислав Црнчевић

Ратко Дангубић

Весна Денчић

Далибор Дрекић

Горан Гаћеша

Ранко Гузина

Раде Јовановић

Слободан Јанковић

Илија Марковић

Томислав Марковић

Марина Аристо Марковић

Саво Мартиновић

Ива Мажуранић

Момчило Михаљовић

Владица Миленковић

Веселин Милицевић

Дејан Милојевић

Веселин Лари Миснић

Милен Миливојевић

Горан Мракић

Нинус Несторовић

Јово Николић

Ђорђе Оташевић

Раша Папеш

Срба Павловић

Зоран Т. Поповић

Душан Пуача

Миливоје Радовановић

Драган Рајичић

Слободан Симић

Владан Сокић

Зоран Станојевић

Зоран С. Станојевић

Витомир Теофиловић

Дејан Тофчевић

Славомир Васић

Милован Витезовић

Растко Закић

Антологију је објавила издавачка кућа "Еротета" (Erroteta) из града Аморебиета-Ечано (Amorebieta-Etxano), који се налази у северном делу Шпаније, на обали Бискајског залива.


Хасиер Агире је три године прикупљао, преводио и селектовао сентенце аутора са Балкана, који пишу на српском језику, како би читаоцима на баскијском говорном подручју представио савремену српску афористику. Баскијски језик је веома специфичан, јер нема сличности ни са једним другим живим језиком и не припада индоевропској групи језика, а њиме се служи око 700 хиљада људи у северној Шпанији и јужној Француској. 


Као основа за антологију "Пуцањ у рат" послужила је двојезична (на српском и енглеском језику) антологија српског антиратног афоризма "Српско тајно оружје", коју је 2005. године приредио Слободан Симић.


У последње три године у иностранству су објављене антологије српског афоризма на италијанском, словеначком, бугарском, пољском, и румунском језику, а у припреми је репрезентативни избор на чешкoм.