NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

„ВЕЛИКО У МАЛОМ“ -

АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНОГ РУСКОГ АФОРИЗМА


Београд, 26. август - Под насловом „Велико у малом“ београдска издавачка кућа „Српска реч“ објавила је антологију савременог руског афоризма коју је приредио и превео познати сатиричар Александар Чотрић. Реч је о капиталном уметничком и оргиналном делу, првом такве врсте на српском језику у којем се налази више од четири хиљаде афоризма.

На четири стотине страна антологија представља стваралаштво 179 руских афористичара који су писали у 20. и 21. веку. Антологија је резултат трогодишњег рада приређивача који је афоризмима и биографским подацима представио најзначајније ауторе најкраће књижевне форме који пишу на руском језику, а живе или су живели у Русији, Украјини, Јерменији, Литванији, Казахстану, Немачкој, Изреалу, САД, Канади, Француској и Бугарској.

Рецензент Антологије Витомир Теофиловић констатује да је Антологија „Велико у малом“ - „прво право откриће огромне ризнице савременог руског хумористичко-сатиричног духа, који се по сатиричности може мерити са српским афоризмом, уникатним у свету током последњих пет деценија, али је по тематском дијапазону и мисаоном капацитету (филозофским и социопсихолошким импликацијама) феномен без премца“. 

Антологија обухвата мисли најзначајнијих рускојезичних афористичара, међу којима су Аркадиј Давидович, Сергеј Сидоров, Владимир Шојхер, Фаина Раневска, Јуриј Базиљев, Јевгениј Кашејев, Константин Мелихан, Вадим Зверев, Борис Крутијер, Михаел Генин...

Александар Чотрић, који је и аутор предговора истиче да су „руски роман, приповетка, поезија и драма познати широм света, што није случај с руским афоризмом који је по уметничкој вредности, такође, у светском врху“.

„Многи афоризми, па и најкраћи, говоре о најкрупнијим и најважнијим темама, као што су живот, здравље, разум, истина, добро, зло, правда, слобода, љубав, Бог, уметност, наука, идеје, друштво, породица... Неке од ових формулација по својој дубини, поучности, лапидарности и универзалности подсећају на античке мудрости, или вековима старе пословице древних народа“, указује приређивач.

У Антологији „Велико у малом“ налазе се и поговори Сергеја Сидорова, председника Московског клуба афористике и Слободана Симића, председника Београдског афористичарског круга. Стручни консултант приликом рада на Антологији био је афористичар Александар Баљак, а аутор илустрације на корицама је Никола Драгаш.

Антологија ће наредног месеца бити представљена пред публиком 13. септембра у Удружењу књижевника Србије и 18. септембра у Руском дому у Београду.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ