Jovo Nikolić


Rođen je 1958. godine u Tutnjevcu, opština Ugljevik.

Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Tuzli, odsjek matematika i fizika i Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu, odsjek finansijski menadžment.


Objavio je pet knjiga aforizama:

– Imitacija logike, 1986.

– Lančana reakcija, 2000. (pet izdanja)

– Otvoreni prelom, 2002.

– Zastava svih boja, 2007.

– Duh materije, 2012.


Priredio je Antologiju aforizama Bosne i Hercegovine: ,,Protesti moždane mase”, 2008. godine.


Objavljivao je u više listova i radio emisija. Uvršten je u preko 50 zbornika, antologija i leksikona.

Imao je samostalne izložbe aforizama u više gradova.


Nagrađivan je na konkursima i festivalima.


Dobitnik je nagrade „Vuk Gligorijević“ za najbolji aforizam na Satira festu u Beogradu, nagrade "Radoje Domanović" Udruženja književnika Srbije i priznanja "Ekselencija satire", dvostruki je laureat Festivala komičnog i kritičnog u Banjaluci, nagrade „Dragiša Kašiković“ koju dodjeljuje „Srpska reč“ iz Beograda, Velike plakete za doprinos satiričnom stvaralaštvu Festivala humora i satire iz Bijeljine, međunarodne nagrade "Nadži Naman" u Libanu, srebrne plakete za aforizme na festivalu u Strumici i drugih.


Aforizmi su mu prevođeni i objavljivani na više svjetskih jezika.


Pripadnik je beogradskog aforističarskog kruga.


Živi  u Ugljeviku.