NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Izašla knjiga "Četiri jahača aforistike i Covid 19" pripređivača Seladona Pavlovića

Izdavač: „KNJIGA PAVLOVIĆ“

Broj stranica: 136

Tiraž: 300

Mjesto izdavanja: Pudarci, Grocka –

Beograd

Godina izdavanja: 2020. god.

UVODNO SLOVO PRIREĐIVAČA


Po analogiji na četiri jahača apokalipse (Otkrovenje Jovanovo), ovozemaljska satira je dobila, evo još na početku samog dvadeset i prvog veka, svoja četiri jahača aforistike. To su: Aleksandar Čotrić, Jovo Nikolić, Milovan Vitezović i Ekrem Macić.

Inače, knjiga je činjena po ugledu na Antologije, sa razlikom što se u njojzi radi o jako malom broju zastupljenika  nasuprot velikom broju njihovih aforizama. Ogroman set svakog od njih mogao bi da čini knjigu aforizama samu za sebe. Tek sve četiri  pa to je tom knjiga u jednoj.

Izbor aforizama u knjizi je jednostavan. Uzeto je od svakog pojedinca tek po jedan deo onoga što je zavređivalo... Ni kod jednog nije izostao ni kvalitet, ni kvantitet. Bacanjem težišta na kvantitet išlo bi svakako nauštrb kvaliteta, i obratno. To ni u kom slučaju ne bi bilo dobro ni po knjigu, ni po pojedinca čega se priređivač strogo pridržavao.

U ovom slučaju, ugao za drugačija posmatranja praktično je isključen jer se radi o istinskim majstorima svoga aforističarskog zanata... Ono što još daje doprinos i kvalitet ove knjige je i priređivačeva naklonost prema trajnijem tipu aforizma – izostavljen je dnevnoaktuelni aforizam... Mada, priznajmo, lepota i kvalitet i te kako mogu aforizam da učine trajnim. U izboru aforizama veliku ulogu odigrala je još i tematska razuđenost. Vreme u kojem živimo olako baca stvaraoca u vrtlog i ne dozvoljava mu da se razmahne... Poznato je još da mešanjem politike u umetnost, i obratno, dolazi do pojave aforizma i mimo polja umetničkog. Takav književno neostvaren aforizam serviraju sumnjivi stvaraoci, oni kojima je aforizam tek usputna stanica na putu ka ostvarenju političkog ili kakvog drugog cilja. Zanimljiva je to vrsta stradalnika koja, svesno ili ne, gine sa svojim ionako krhkim aforizmom na usnama. Pomenuta četiri jahača ne gube glavu. Oni ubedljivo jezde na čelu eskadrona ispred mnogih, takođe ubojitih konjanika vodeći nas kroz sudbinom doživljeni nam dvadeset i prvi vek...

Prethodnoj garnituri: Radoviću, Bulatoviću i Crnčeviću kao da je nedostajao četvrti, pa da ponesu ovaj laskavi epitet. Duško Radović je, recimo, sam sebi bio dovoljan. Malo bi se kome još mogla poveriti uloga samostalnog strelca.

„Četiri jahača aforistike i COVID 19“ je provokativan naslov. Čitanjem Neobaveznog štiva, čitalac rizikuje da na kraju svima sa oduševljenjem priča o knjizi „COVID 19 i Četiri jahača aforistike“.

Priređivač


Još o knjizi:

Mi smo mala zemlja gledano na ex YU prostor da bismo u svetu u svakoj oblasti imali svoje predstavnike i velikane, ali, eto, luda sreća je htela da imamo u oblasti pronalazaštva Teslu i Pupina. Sporta, Đokovića. I tako gledano prosto je nemoguće imati, čak četir-pet aforističara, ali, ’ajd. Zato mislim da je ova naša zajednička knjiga poprilično provakativna i veoma važna kad je reč o aforizmu. Biti u njoj, više je nego naći se u bilo kojoj i kakvoj Antologiji.

S. P.

Slučajni izbor aforizama urednika sajta

ALEKSANDAR ČOTRIĆ (1966) LOZNICA

Dirigent je otišao. Ostala je palica.


Pojedincima koji mnogo znaju treba na vreme pomoći.


Ja da kažem nešto protiv njega?! Pre bih se sam ubio.


Hteo je posle diskusije da se uhvati za glavu, ali već je bilo kasno.


Policija u stopu prati kriminalce, a neke je čak i pretekla.


Srušili su nam krov. Da i nas jednom sunce ogreje.


Predsednik je na najvišem položaju. Sve je bacio pod noge.


Optuženi je streljan. Da ne bi ometao dalje vođenje postupka.


Čim se umeša treći, tu nema dijaloga!


Šiptari su postali Albanci, Cigani su postali Romi, Muslimani su postali Bošnjaci... Samo od nas Srba ništa nije moglo da postane.

JOVO NIKOLIĆ (1958) UGLJEVIK - BIH

Kad ti izrastu umnjaci, 

krajnje je vrijeme da prekineš pokazivati zube.


Žrtva je bila ogromna.

Zato proces raspadanja traje toliko dugo.


Rupa u đevreku je dijetalni dio peciva.


Priznajte svom psihijatru da živite od poštenog rada.

Prije će vam postaviti dijagnozu.


Kad vlada pokrene neku fabriku,

niko ne zna gdje će je zaustaviti.


Pomozi Bože ako te ima.
Ako te nema, reci da se ne nadamo.


Kada je Miloš rasporio Murata,
unutrašnji organi su najbrže izašli na mjesto nesreće.


Političar je čovjek koji se pravi pametan
dok ne dođe na vlast, posle se pravi lud.

Osuđenik je strijeljan u zoru.
Ranije nije kažnjavan.


Kad vidim za šta sam se borio,
dođe mi da opet pobjegnem.

MILOVAN VITEZOVIĆ (1944) VITEZOVIĆI

U biti čizama je da gaze svetom.


Iz dlana čvrste ruke može se pročitati gorka sudbina naroda.


Rat je pokušaj da se pokori tuđi narod 

- mir je pokoravanje sopstvenog.


Presude koje se izriču u ime naroda znaju biti fatalne po narod.


Oni koji nemaju mnogo šta da kažu služe se komandama.


Između dva rata čovek se zavarava mirom.


Vlast u spavaćoj sobi čini ljude impotentnim.


Gde su svi za jednoga jedan ima moć nad svima.


Činjenicu da je Zemlja okrugla politika koristi za rulet.


Kosmopolita je čovek svih zastava!

EKREM MACIĆ (1966) KONJIC - BIH

Ostao je pošten. Nije mu se ukazala prilika.


Nećemo propasti. Ostavljeni smo na cjedilu.


Knjiga nipošto nije skupa. Pogotovo ako se ne mora čitati.


Nekada je mafija neometano radila svoj posao,

a danas ne može podići glavu od politike.


Položio sam pola ispita. Dao sam kaparu.


Ljudi u džepu su najčvršća valuta.


Nekada smo jeli tri puta na dan. Rano se ustajalo.


Znalo se po rođenju da ću u političare. Nisam zaplakao nego sam širio ruke.


Otac i ja jedva preživljavamo. On od godina, a ja od njegove penzije.


Onima što vladaju švercerski lanac visi o vratu.