ČOTRIĆ U GODIŠNJEM ALMANAHU
MOSKOVSKOG KLUBA AFORISTIKE


Moskovski klub aforistike objavio je Godišnji almanah za 2011. u kojem se nalaze aforizmi Aleksandra Čotrića kao jedinog autora izvan Rusije.

Čotrićeve aforizme priredio je i preveo ruski književnik Vladimir Šojher. U kraćem tekstu koji prethodi aforizmima ističe se da Klub nastavlja da upoznaje čitaoce sa stranom savremenom aforistikom i da je „Čotrić (1966) član Beogradskog aforističarskog kruga i Udruženja književnika Srbije, autor pet knjiga aforizama, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, te da je prevođen na više stranih jezika“.


U Almanahu su na 128 strana objavljeni aforizmi 39 ruskih aforističara, među kojima su i Sergej Sidorov (1960), predsednik Moskovskog kluba aforistike i Vladimir Šojher (1948), priređivač Antologije mudrosti. Za svakog autora navedeni su osnovni biografski podaci. Uređivački odbor činili su A. Galaganov, V. Georgiev, A. Minčenkov, S. Hohlov i S. Jankovski.

Almanah redovno izlazi od 2001. godine, a kako se ističe u uvodnom tekstu njegov osnovni cilj je „da upozna čitaoce sa novim članovima Kluba, kao i s novim knjigama ruskih aforističara“.

Godišnjak Moskovskog kluba aforistike donosi i tekstove o prvoj ruskoj knjizi aforizama objavljenoj pre 300 godina, o istorijatu aforizma, virtualni intervju sa Stanislavom Ježi Lecom i bibliografiju aforističarske produkcije u Rusiji.

 

 

<< I >>