NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Нова књига Димитра И. Вилазорског “ДОЛАЗИ ЗИМА”

Периграмска прича – прича по периграма Перице Јокића

Издавач: Међународни центар за славјанску просвету – Међународни

славјански факултет „Г. Р. Державин“ Свети Николе, Македонија.

Година издања: 2022.

Уредник: Михаела Ђорчева

Рецензенти: Бојан Рајовић и Мирјана Ђапо

Корице: Миро Ђеорђиевски

Рецензије

СВИ СМО У

ИСТОЈ ПРИЧИ


Године 2019. изашла је књига особених афоризама под

називом „Периграми“, писца Перице Јокића. Јокић је својом књигом, афористичком стваралаштву, понудио један нови жанр, који је назвао периграмима. У предговору који сам написао за ту књигу, покушао сам да дефинишем тај нови жанр који се појавио у нашој хумористичкој књижевности. „Јокићеви периграми су афоризми са наративним потенцијалом који се не реализује, већ се прича која би се могла испричати згушњава у капсуле од свега пар ријечи...“

Међутим, тада нисам ни помишљао да ће се појавити аутор који ће моју тврдњу да се наративни потенцијал периграма не реализује, демантовати и то тако што ће га реализовати. То је учинио Димитар И. Вилазорски, написавши причу „Долази зима“, по периграмима Перице Јокића. Наравно да опраштам

Вилазорском што ме је демантовао, јер његово дјело је, уједно, и најбоља потврда да је периграм афоризам који би се могао испричати.

И Јокићеви периграми и прича Вилазорског почињу

истом реченицом, периграмом, само што Јокић наставља

фрагментарно, зове на насумично читање, а Вилазорски ће

покушати (и успјети!) да фрагменте врати у поредак приче каква

су Јокићеви периграми могли бити.

У периграму „Долазећи на посао, чувар затвора направио

корак више и нашао се иза решетака“ Вилазорски је препознао

потенцијал заплета и започиње његову реализацију. Он, притом,

препознаје још нешто: могућност да и радња осталих периграма

буде дио истог заплета. Док Јокићеве периграме читамо сваки

засебно, рачунајући да је сваки свијет за себе, Вилазорски

настоји да нам покаже како је то, уствари, један те исти свијет.

Тај свијет је најбоље одредити као ишчашени свијет чији су

сада већ сатворци Јокић и Вилазорски. а тај начин, ликови из Јокићевих периграма који су у Јокићевој књизи били одвојени мембранама празнина између његових афоризама, почињу да пробијају своје мембране да би се окупили у свијету приче Вилазорског. Тако се чувару затвора придружују љубазни лавови који су широм отворили врата, оперски пјевач који је завјештао своје гласне жице Кабловима из Светозарева, глумица са петнаестог спрата, чета ђака...

Како се, дефинитивно, у причи Вилазорског нарација одвија

по једном објединитељском принципу, већ се може рећи да је

први од принципа обједињавања којим се Вилазорски послужио

принцип јединства простора – затвор из првог периграма постаје

мјесто обједињавања ликова из Јокићевих периграма.

Већ је речено да је намјера Вилазорског да покаже како су јунаци периграма дијелови једног истог, ишчашеног свијета, и онда не чуди што лик из једног периграма зна за све остале.

Дијалог који почињу чувар затвора и полицајац приправник

то показује. Уколико ликове периграма не окупља јединство

простора, постоји други принцип обједињавања, а то је свијест

о припадности истом свијету. Отуда они могу једни са другима

ћаскати о осталим ликовима (Питагори, психијатру...)

Јединство простора је принцип обједињавања и у другом

дијелу приче, ликови се овог пута окупљају у хотелу. Инсистира

се на томе да је цијело друштво већ познато. А познато је

двоструко: из првог дијела приче Вилазорског и из Јокићевих

периграма. Неки и троструко, као Ана Карењина, Пушкин,

Диоген или Питагора. Мотивација њиховог појављивања на

мјестима на којима их (не) очекујемо, јесте појављивање само.

Да се докаже да могу да буду гдје год приповједач пожели да

их смјести, у којој год ситуацији. Зато је прича Вилазорског и

прича о моћи креативне имагинације и моћи игре која је основно

начело стварања.

Приповједачу је потребан поступак каталогисања да би био сигуран да су сви јунаци у приповиједаном свијету. То се утврђује прозивком у четвртом дијелу приче, када се ликови појављују као путници у аутобусу.

Поступак Вилазорског подразумијева укидање принципа

селекције који од ликова ступају на позорницу збивања. Ступају

сви који су заступљени у књизи „Периграми“ Перице Јокића.

Јокић је, за потребе својих периграма морао да селектује јунаке

који одговорају намјери његових периграма, док се Вилазорски

кретао у супротном смјеру. Вилазорски се креће у супротном

смјеру и када формира наративни низ који је Јокић разграђивао

и фрагментисао.

Вилазорски је препознао могућност једног Јокићевог периграма да покрене точак цијеле приче. То је периграм који говори о госту хотела који је заборавио да искључи климу и од лета направио зиму. Исход приче Вилазорског има и нешто од атмосфере Јокићевих кратких прича у којима нека обична, свакодневна активност може да изазове несагледиве и неочекиване посљедице.

И то је оно што је најпримјереније одредити као слој значења приче „Долази зима“. Зима у причи функционише као опасност по све учеснике приче, а такво стање је узроковано једном тако баналном неопрезношћу као што је искључивање климе. Прича функционише и као упозорење о томе шта је човјек својим нехатом у стању да изазове и посебну актуелност задобија чињеницом да је написана непосредно прије избијања пандемије вируса корона. У том смислу, Вилазорски показује да креативна игра може да буде и ангажована и актуелна а да то не угрози слој који се односи на естетске доживљаје.

Правећи причу по периграмима, Вилазорски је освједочио

могућност овог жанра да прошири своје границе, али, исто

тако, показао је и да границе прозе нису затворене за жанрове

обимом мање од ње. Вилазорски својом причом показује како

различити жанрови, као и различити аутори могу међусобно да

комуницирају. И да смо сви у истој причи.

Бојан Рајевић


OD PERIGRAMA DO

SATIRIČNE PRIČE


Naši, balkanski, prostori oduvek su bili zahvalna literarna „desti-

nacija“ pisaca, satiričara i izbaštinili mnoge aforističare i pripovedače

ovoga žanra. Koliko je ovo inspirativno tlo za rađanje novih autora po-

kazuju svakodnevna nova imena, nove forme kojima se poigravaju i, na

radost čitalačke publike, uvek nude nešto do tada neviđeno.

Što je još zanimljivije, dobar aforizam često prevazilazi defini-

san format, okvire koje ova književna vrsta kanonizuje i pretvara se

u sasvim novu formu koja je, kao haiku poezija, zaokružena uvodom

– razradom i poentom. Tu formu nam je 2019.„otkrio“ pisac Perica

Jokić knjigom „Perigrami“ i ponudio čitalačkoj publici aforizme u dru-

gom ruhu. Ovde je reč o novom žanru koji najkraćim izrazom, jednom

rečenicom, zaokružuje naraciju, a čuva satiričnu – metaforičnu poruku

i time ne odstupa od aforizma kao forme.

U ovom prikazu samo sam dotakla Pericu Jokića i njegove peri-

grame, mada se knjiga o kojoj govorim i ne može sagledati odvoje-

no – bez ovoga uvoda. Pisac Dimitar Vilazorski, inspirisan ovom no-

vom formom i knjigom pomenutog autora, rešio je da se dalje poigra

satiričnim izrazom i da to narativno što je u „Perigramima“ dato raz-

vije u priču.

Krenuo je od perigrama; „Dolazeći na posao, čuvar zatvora

napravio korak više i našao se iza rešetaka.“ To će Vilazorskom posluži-

ti kao uvod u satiričnu priču o našoj balkanskoj zatočenosti, koja je u

isto vreme i ludnica i neka vrsta pokretne „Proklete avlije“ gde smo svi

zatočenici.

Pomenuh Andrićev roman zbog pitanja – ko su ti grešni, ko nev-

ini u sistemu gde je moral i nemoral izjednačen jer merila ne postoje

- ne postoje zakoni koji ih prepoznaju. Otuda su junaci stereotipni,

preuzeti sa svih margina društva, i njihov greh je, često, naš kolektivni

greh. Kao u „Paklu“ Danteove „Božanstvene komedije“ hronološki su

izmešani. Doduše, u ovom pokretnom zatvoru nećemo kao kod Dan-

tea sresti aktuelnog Papu, ali hoćemo Adama i Evu, Diogena, Pitago-

ru, Anu Karenjinu i Puškina kao simbole strasti i odbrane časti koja

mora da se „plati“.

Neobičnom stilskom i jezičkom konstrukcijom autor nam više

puta ponavlja imena svojih junaka koji su zatočenici društva koje

je samo na izmaku jer mu preti kataklizma – samo će sebe uništiti.

Uništiće nas: nesposobnost da izvršavamo obaveze za koje smo plaće-

ni, nemoralnost, otuđenost od porodice, sklonost kriminalu... Mnogi

od tih likova davno su svoje grehove „odužili“, više i nisu na pokretnoj

traci – „u autobusu“ koji ih drži na okupu i, mada su „kriminalci“ spaša-

va od „zime koja dolazi“ i konačnog kraja.

Upravnik zatvora je sam zatočenik, kao i Andrićev Karađoz u

„Prokletoj avliji“. Od Karađoza, okrutnog i bezosećajnog čuvara, pret-

vara se u Domanovićevog slepog „Vođu“ koji te zatočenike, kaznom

odabrane, poput Mojsija treba da izvede iz ropstva i dovede ih u

Obećanu zemlju. Kao i junaci Domanovićeve satire, polovina putnika

toga „voza bez dnevnog reda“ strada na putu i u „Obećanu zemju“

nikada neće stići.

„DOLAZI ZIMA“, satirična proza Vilazorskog je kolektivni portret

našeg Balkanskog prostora gde je sve izvitopereno jer su prave vred-

nosti na margini, a kriminal se rešava u okviru plaćenog sudstva koje

sitne kriminalce proglašava krupnim i moraju da „plaćaju“ ceh umesto

onih nedodirljivih.

Mnogo je u ovoj satirično – angažovanoj knjizi alegorije, vezano za

naše društvene probleme. Tu je i amnezija, zamrznuta svest, i savest,

o problemima koje nedužni ispaštaju. Tu je Mešin krug ( Meše Selimov-

ića) jer se pitanje pravde samo pokreće, a nikada ne rešava, i sve se

svodi na vraćanje na početak.

Fabula je svedena na minimum i ono malo odnosi se na likove i

njihov greh. I tu su neki likovi, poput lavova, fiktivno zatvoreni, a, u st-

vari, na slobodi. Pitanje koje se neminovno nameće je: da li nam je civ-

ilizacija i dozvolila pravo na slobodu ako smo robovi navika, zabluda,

a sve što je drugačije od našeg pogleda na svet smatramo grešnim-

neispravnim.

Zato je taj humor u ovoj satiričnoj prozi, koja se stilski dotiče

drame apsurda, u funkciji lekcije koju moramo da naučimo – da se

odreknemo banalnog i da se više bavimo vitalnim problemima koje

zanemarujemo baveći se marginalnim stvarima.

Vilazorski nam svojom novom knjigom poručuje da se manemo

“Sizifovog posla” jer će se kamen vratiti čim prestanemo da ga gura-

mo uzbrdo, ali da nije rešenje ni “sedeti u buretu” poput Diogena i da

je život mnogo više nego zakoni po Pitagorinoj teoremi.

Mada stvarnost, i kroz ovu prozu, a i opšte gledano, ne deluje

vedro, ohrabrujuće, jer uvek se „nađe neko da poremeti klimu“, nova

knjiga Vilazorskog i te kako odiše humorom. Očito smo mi narod koji

se smehom leči i uvek nađemo izlaz da potpuno ne potonemo.

I da se vratim na vezu Jokića i njegovih “Perigrama” i ove sjajne

proze Vilazorskog: Tamo gde je prvi autor svojom britkom “pričom”,

svedenom na jednu (aforističku) rečenicu postavio prvi kamen, drugi

autor je nazidao “zdanje“ jedne od najoriginalnije satirične forme koju

je dobio ovaj prostor i ovo vreme.

Mirjana Đapo,

prof. i književnik