GJORGI P. PANOV

Svako zadovoljstvo ima svoju cenu.

Ono koje traje najkraće  – otplaćuje  se najduže.


Oni koji veruju ceni na koju prvo naiđu
– nikada neće spoznati pravu vrednost koju 
očekuju.


Pazite kad vas tapšu po ramenu! 

Možda je namera je da vas što prije prizemlje.


Ako želite da brzo postane siromasi,

počnite da trošite tući novac.


Dobro odmerena kazna ponekad je bolja nego najbolja nagrada.


Kad god idete u krajnost, čeka vas novi početak.


Muškarci su  najsigurnija i najčešće korišćena poluga kojom žene pokreću svet.


Dame sa dubokim dekolteima preferiraju muškarce sa dubokim džepovima.


Njemu vlast ne može ništa.

On je neovlašćen i neodgovoran.


Kako rastu obećanja stranaka
  tako raste i siromaštvo.