Nova knjiga aforizama Abdurahmana Halilovića "Glavom kroz zid"

Naziv knjige: "Glavom kroz zid"

Nakladnik: Hrvatsko književno društvo

Sunakladnik: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke

Recenzent: Ivo Mijo Andrić

Godina izdanja: 2016

Naklada: 250

Broj stranica: 94

Izbor aforizama

Odbio sam ulazak u politiku, 

da se kurva ne navadi.


Pala je na prijemnom –

nije ga primila.


Od svih vrsta mesa, najbolje poznajem kosti.


Napisao sam aforizam, 

već duže vrijeme nitko se ne javlja da je njegov.


Sudac je izrekao mafijašu predudu...

i sam sebi presudio.


Da je ovo pakao bilo mi je jasno,

kad je vrag došao po svoje.


Bogati stric je dobra duša – svi čekamo da je ispusti.


Kod nas se najbolje slažu organizirani kriminal 

i raspuštena banda.


Sudilo mi se po zakonu –

nisam imao novaca da ga zaobiđem.


Romkinja mi nije htjela ni pogledati u dlan  –

primijetila je da je prazan.


Ništa nisu prepustili slučaju –

sve su uzeli sebi.


Kod mene nema ništa novo,

sva roba je iz Karitasa.