Goran Radosavljević

Aforizam je februar književnosti.


Melјe kao vodenica.
Prešao je sa reči na dela.

Ako vam je aforizam duži od ženskog jezika, znajte da ste napisali roman!


Široka reka sporo teče.


Teško je ostati normalan.
Nostalgija je čudo.

Ti ne ličiš ni na jednu.
Sve ste iste!

Točak istorije je bicikl učitelјice života.


Humorista je evnuh aforistike.


Glupost je druga dimenzija širokih narodnih masa.


Niko nam nije ravan.
Svi imamo savijenu kičmu.

Šlјiva je lepa za oko.


Državni aparat je na aparatima.


Za razliku od stomaka, pupak mi je uvek pun.


Moja žena je za mene Bog.
Bog je tako hteo.

Da su mlađa, dobra stara vremena bi se možda i vratila.