Oproštaj od dvojice aforističara

IN MEMORIAM


Branislav Prelević

(1941 – 2018)

Utihnuo je tanani pesnik, sjajan prevodilac i osobeni aforističar. Preveo je čitav niz dela sa francuskog jezika, dobio najviša priznanja za poeziju. Kao aforističar bio je filozof jezika. Gajio je tematsku širinu od sivila svakodnevice do metafizičkih pitanja. Ironijom i sarkazmom je tematizovao političku retoriku. U svemu je bio pesnik liričar – pristupao je i najepskijim temama na lirski način.

 • Za razliku od priče, aforizam ne udara u priču naširoko već uzduž i popreko.

 • Da smo se na vreme dosetili jadu, ne bi se jad sve vreme dosećao nas.

 • Pamet je skupa. Kad pojeftini, još je skuplja.

 • Kad greške prevagnu, tada i vaga zadrhti a kamoli čovek.

 • Ne saginjite glavu pred onima koji je nemaju. Zar ne vidite, hteli bi vašu.

 • Ko drugima kuću gradi, tome je kuća čitav grad.

 • Nije siromašan čovek bez imetka već imetak bez čoveka.

 • Čovek spasava sve: i čoveka u čoveku i čoveka u nečoveku.

 • Naučili smo da se spasavamo zato što smo spasili naučeno.

 • Drugog posla i nemamo sem da pomažemo jedni drugima  da ne budemo samo jedno i samo drugo.

 • Sve doplovi svojoj luci: ruka ruci, muka muci.

 • Pokušao sam da živim. Pokušaj je propao, a ja sam i dalje nastavio sa životom ne pokušavajući ništa više osim života.Nedeljko Radlović

(1946 – 2018)

Bio je aforističar najšireg tematskog spektra, od lirske refleksije do žestoke satire. Objavio je zbirke aforizama „Privremeni ljudi“, „Išli su njuhom za duhom“, „Kažnjena zemlja“, „Izmislice“, „Vesele žene i lepuškasti muškarci“ i „Munje u mozgu“. Pisao je i pesme i priče.

 • Vlast drže, a slobodu čereče.

 • Ušli su istoriju kad su se s njom zavadili.

 • Sve će to narod povratiti.

 • Pošto na njega nisu mogli računati, proglasili su ga neuračunljivim.

 • U političkim vodama većina reka su ponornice.

 • Što je diktator usamljeniji, narod je monolitniji.

 • Lakše je prepisivati prošlost nego preispitivati sadašnjost.

 • Prvo su ga kremirali, a zatim su ga citirali.

 • Čoveka uče dok je živ, a životinju dok ne nauči da sluša čoveka.

 • Jedina važna pobeda u literaturi: ostati čitan.

 • Najsatiričnije vreme je vreme bez satire.

 • Ne pristaje svakome život posle smrti.