NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Koncept | Broj 10.
Novembar | 2022.

Sljedeći broj "Koncepta" će izaći 1. decembra 2022. godine.
Očekujemo vaše aforizme.

Koncept | Broj 10.
Novembar | 2022.