NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Koncept | Broj 14.
Mart | 2023.

Sljedeći broj "Koncepta" će izaći 1. aprila 2023. godine.
Očekujemo vaše aforizme do 25-og u mjesecu.

Koncept | Broj 14.
Mart | 2023.