МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАРИКАТУРЕ И АФОРИЗМА ,,ПИЈАНЕЦ 2015"

Комисија за организовање манифестација и културних догађаја за Општину Делчево (Македонија) поводом Међународног фестивала карикатуре и афоризма „Пијанец 2015″, расписује: 


Конкурс

за додјелу награда за карикатуру и афоризам на тему „Пази, човјек!“


1. Са карикатурама и афоризмима на тему „Пази, човјек!“ могу учествовати аутори из Македоније и иностранства, поштујући сљедеће критеријуме:


За карикатуре:

– Радови морају бити оригинални, црно-бијели или у боји;

– Величина карикатуре може бити у формату А3 или А4;

– На полеђини карикатуре написати податке о аутору;

– Сваки аутор може учествовати са неограниченим бројем радова.


За афоризам:

– Радови се шаљу под шифром која треба бити написана на полеђини папира, а у посебној коверти доставити личне податке (име, презиме, адресу и електронску пошту аутора);

– Слати серије од 10 до 15 афоризама;

– Сваки аутор може учествовати са највише три серије афоризама.


2. За најуспјешније ауторе у категоријама афоризам и  карикатура додјељиваће се сљедеће награде:

– Златна плакета

– Сребрна плакета

– Бронзана плакета


3. О наградама ће одлучивати специјални жири.


4. Детаљније информације о конкурсу: Миле Ђорђијоски, телефон: 00 389 70 382 189, e-mail: mile_otkosi@yahoo.com


5. Пристигли афоризми/карикатуре остају власништво организатора.


6. Рок за пристизање радова: 12.05.2015. године (уторак). Радови пристигли након наведеног рока неће се узимати у разматрање.


7. Резултати ће бити објављени 20.05.2015. године.


8. Радове слати на адресу:

Општина Делчево

„Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево

Република Македонија

Со назнака: за Конкурс на тема: „Внимавај човек“