16. Meђународни фестивал афоризама и карикатуре "Струмица 2015"


К О Н К У Р С


Тема:

КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА


Афоризам:

У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примјерка, под шифром и 

подацима о аутору у посебној запечаћеној коверти. Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група до 

10 афоризама и под посебном шифром.


Карикатура:

У овој категорији аутори могу да учествују максимално са 3 карикатуре, техником по сопственом избору 

на формату А4. 

Подаци о аутору требају да буду написани на полеђини сваког рада.


Рок доспјећа радова на конкурс:

Крајњи рок за пристизање радова je 16. jануар 2015. године.


Награде:

Три главне награде биће: Златна, Сребрна и Бронзана плакета. 

Организатор задржава право да додијели додатне награде.


Адреса:

Радове слати на:

НУ Центар за културу „Антон Панов“

2400 Струмица, Р. Македонија

са назнаком: За конкурс афоризма и карикатуре


Ауторска права:

Послати радови остају у власништву организатора и имају право на њихову јавну презентацију 

путем каталога и других публикација.


Жирирање:

Радови примљени у предвиђеном року биће прегледани и оцијењени од стране стручног жирија, 

који ће додијелити награде 23. фебруара 2015. године, 

када ће бити организована изложба и презентација награђених радова.


Контакт – додатне информације:

Тел: 034-322-182

E-mail: trimerotikon@yahoo.com