Кратка историја српског афоризма
Пише: Александар Баљак
"Геополитика", лист за политичка и друштвена, геополитичка и стратешка истрживања
Јануар 2016.