KONKURS KREATIVNE RADIONICE BALKAN

Kreativna radionica Balkan obnavlja Međunarodni konkurs za prikupljanje radova za knjigu


ZBORNIK AFORIZAMA I KARIKATURA.


Na konkursu mogu učestvovati afirmisani i neafirmisani aforističari koji pišu na: srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku, na ćirilici ili latinici iz Srbije, regiona i dijaspore i afirmisani i neafirmisani karikaturisti na čijim karikaturama (ukoliko ima teksta) je zastupljeno jedno od oba pisma ili nabrojanih jezika.


Na konkursu mogu učestvovati i pripadnici drugih naroda ili nacionalnih manjina koji pišu na maternjem jeziku, ukoliko svoje aforizme ili tekst na karikaturama prevedu na jedan od nabrojanih jezika.


Cilj konkursa je objavljivanje četvrte knjige u biblioteci ANTOLOGIJA Kreativne radionice Balkan.


Konkurs počinje 10. 10. 2015. pa dok se ne prikupi materijal za knjigu;


Od 15.10. na sajtu www.krbalkan.rs (link: http://www.krbalkan.rs/projekti.html) biće objavljeni svi do sada pristigli radovi koji će biti uvršteni u Zbornik sa redakcijskim i lektorskim korekcijama.


Svi radovi koji zadovoljavaju kriterijume kvaliteta, biće objavljeni u knjizi A5 formata, u tvrdom povezu, na 90 gramskom offset papiru, u biblioteci „Antologija”.


Rok za izlazak knjige iz štampe je tokom 2016. godine, i neće biti preciziran već ćemo jednom mesečno praviti presek stanja i produžavati konkurs dok ne prikupimo dovoljno kvalitetnog materijala za objavljivanje knjige.


Sva pitanja u vezi sa konkursom možete postavljati na e-mail: info@krbalkan.rs


Uslovi konkursa:

 • do 20 (dvadeset) aforizama, ukupno ne dužih od 40 redova;
 • aforizmi se šalju u Microsoft Word formatu (2003 ili 2007) u fontu Times New Roman 14;
 • uz aforizme i karikaturu poslati i kraću biografiju, do 20 redova, takođe u Microsoft Word formatu (2003 ili 2007) u fontu Times New Roman – u istom folderu kao i aforizme, ili u posebnom folderu, ako su u pitanju karikature;
 • uz biografiju (takođe u istom folderu - za aforističare i uz aforizme) poslati i tačne podatke: ime i prezime, država, mesto, poštanski broj mesta, ulicu i broj i e-mail adresu;
 • do 5 (pet) karikatura slati u elektronskom formatu: vektorski grafički format (CDR, PDF, AI, EPS) ili BIT mapa (300 dpi, PSD, TIF, JPG, PMG, PDF) ili poštom na adresu Kreativna radionica Balkan, Suvopoljska 11, 11210 Beograd;
 • kolor karikature će u knjizi biti štampane kao crno-bele;


 • Učešćem na konkursu autor se odriče naknade za autorska prava za radove u prvom izdanju Zbornika (do 300 primeraka), koji će mu, ukoliko zadovolje književno-umetničke i estetske kriterijume, biti objavljeni u pomenutom, prvom izdanju ovog Zbornika. Za drugo i ostala izdanja za komercijalnu eksploataciju knjige, naknada za autorska prava će biti obračunavana.
 • svaki autor čiji aforizmi budu objavljeni u Zborniku, biće pozivan na promotivne aktivnosti KR Balkan, na kojima, ukoliko želi, može i učestvovati,
 • ukoliko se prijavi dovoljan broj karikaturista moguća je organizacija izložbi karikatura uz promotivne aktivnosti koje će pratiti Zbornik aforizama i karikatura. Troškove opreme karikatura za izlaganje snosiće KR Balkan uz pomoć sponzora ili donatora,


Posebni uslovi:

 • Zainteresovani učesnici konkursa, po potvrdi redakcije da su zadovoljili književno-umetničke i estetske kriterijume učestvuju kao suizdavači knjige uplatom od 900.00 RSD na račun Kreativne radionice Balkan 205-205634-09 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa naznakom DONACIJA ZA ZBORNIK;
 • učesnici koji žive van Srbije i nemaju mogućnosti da uplatu izvrše u dinarskom iznosu iz Srbije uplaćuju 8 EUR na naš devizni račun koji će dobiti sa instrukcijama za plaćanje, ako nam se jave na e-mail: info@krbalkan.rs
 • Za uplaćenih 900.00 dinara ili 8 evra autorima pripada po 1 (jedan) primerak knjige i članska karta Kreativne radionice Balkan sa plaćenom članarinom za 2016. NAPOMENA: članarina u Kreativnoj radionici Balkan NIJE OBAVEZNA, i ni jedan autor NEMA OBAVEZU da je plaća svake godine!
 • Autori koji žele da poseduju više knjiga od jedne, svaku narednu knjigu plaćaće po štamparskoj ceni u iznosu od 700.00 RSD ili 6 EUR.


VAŽNA NAPOMENA

Autorima koji ne zadovolje kriterijume novac će, ukoliko ga uplate, biti vraćen u roku od 5 radnih dana, poštanskom uputnicom, ako rad ne preoblikuju ili zamene odgovarajućim po uputstvu redakcijskog kolegijuma, tako da ispunjava zadate književno-umetničke i estetske kriterijume.


Uredničkog kolegijum KR Balkan će biti dopunjen stručnim konsultantima za aforizme i karikature.


O konkursu više na našem sajtu www.krbalkan.rs link http://www.krbalkan.rs/info/odluke.pdf


U Beogradu                                                            Kreativna radionica Balkan

10.10.2015.