Плакат 5. фестивала хумора и сатире "Жаока"

Дизајн плаката: Никола Драгаш