Позив писцима сатире

Обавештавају се

ПИСЦИ САТИРЕ

да су у припреми

ДВЕ КЊИГЕ

зборници сатире,

и позивају се да пошаљу своје радове за исте.

 

ПРВА КЊИГА ЈЕ:

 

1 - СРПСКА САТИРА

(савремена),

у којој ће бити представљени савремени српски сатиричари.

 

Право учешћа имају сви они који себе виде у оквирима одређеним насловом књиге, а то је да се осећају као српски сатиричари (у књижевном смислу), без обзира на националну, верску или језичку припадност, као и место и државу живљења. Ипак, биће прихваћени само они радови који су изворно написани, - или преведени -, на: српском, српско-хрватском, буњевачком, хрватском, црногорском, бошњачком или славено-сербском језику, те ресавско-моравским, и лесковачко-нишко-врањанским језиком, као и све дијалекатске варијанте: нпр. икавица.

 

Могу се послати, ове комбинације радова и података:

1 - до десет аутобиографских реченица о себи (име, презиме, година рођења, место рођења, место и држава живљења и слично), не дуже од једне А4 странице

2 - ако се шаљу само афоризми: до 30 афоризама

3 - ако се шаљу само приче: до пет прича, не дужих од једне стране - по причи, или једна-две приче, не дуже од пет страна А4

4 - ако се шаљу само песме: до пет песама, не дужих од једне стране - по песми, или једна-две песме, не дуже од пет страна А4 (куцане у једном реду)

5 - ако се шаљу комбиновани текстови: не више од три приче/песме, и не више од 10 афоризама, по аутору

6 - могу се слати и епиграми: не више од 30 епиграма, уколико се шаљу само они. У комбинацији, само до 10 епиграма.

7 - новинска сатира: до два чланка, не дужа, по чланку, од две куцане стране, А4 формата

*******

 

ДРУГА КЊИГА ЈЕ:

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА САТИРА (савремена)

- Post mortem, ad vitam - (поднаслов)

у којој ће бити представљени савремени југословенски сатиричари.

 

Право учешћа имају сви они који себе виде у оквирима одређеним насловом књиге, а то је да прихватају ову одредницу (у књижевном смислу), без обзира на националну, верску или језичку припадност, као и место и државу живљења. Ипак, биће прихваћени само они радови који су изворно написани, - или преведени -, на: српском, српско-хрватском, буњевачком, хрватском, црногорском, бошњачком или славено-сербском језику, те ресавско-моравским, и лесковачко-нишко-врањанским језиком, као и све дијалекатске варијанте: нпр. икавица, чакавица, кајкавица.

 

Могу се послати, ове комбинације радова и података:

1 - до десет аутобиографских реченица о себи (име, презиме, година рођења, место рођења, место и држава живљења и слично)

2 - ако се шаљу само афоризми: до 30 афоризама

3 - ако се шаљу само приче: до пет прича, не дужих од једне стране - по причи, или једна-две приче, не дуже од пет страна А4

4 - ако се шаљу само песме: до пет песама, не дужих од једне стране - по песми, или једна-две песме, не дуже од пет страна А4 (куцане у једном реду)

5 - ако се шаљу комбиновани текстови: не више од три приче/песме, и не више од 10 афоризама, по аутору

6 - могу се слати и епиграми: не више од 30 епиграма, уколико се шаљу само они. у комбинацији, само до 10 епиграма.

7 - новинска сатира: до два чланка, не дужа, по чланку, од две куцане стране, А4 формата

*******

 

Биће представљени само они аутори који лично пошаљу своје радове, а селектор их уврси у зборник/ке.

 

Исти аутори, ако се тако осећају, могу послати радове за обе књиге, али радови морају бити различити.

Прилози аутора ће бити штампани оним писмом на ком буду послани, без икаквих језичких измена (или било каквих других).

Селекцију пристиглих радова ће извршити приређивач и селектор зборника, а то је Горан Кљајић, уредник часописа "Носорог" ( www.nosorog.rs.sr )

Задњи рок за слање радова је 31. децембар 2016. године.

Књиге ће бити објављене у току 2017. године.

Издавач ће бити Часопис "Носорог".

 

ЧАСОПИС "НОСОРОГ"

Бања Лука, 11. априла 2016.