Određeni učesnici "Satira festa 2020"

Datum održavanja: 23. oktobar 2020. godine
Vrijeme:19 časova
Ustanova: Matica iseljenika i Srba u regionu
Adresa: Nušićeva 4
Mjesto: Beograd

SLOVAČKA
Milan Kupecki

ŠVAJCARSKA
Daliborka Šišmanović Kepčija

BOSNA I HERCEGOVINA
Miladin Berić
Jovo Nikolić
Stanislav Tomić
Milan Kuridža
Bojan Bogdanović

SEVERNA MAKEDONIJA
Vitomir Dolinski
Mile Đorđijoski
Ljupka Cvetanova

CRNA GORA
Darko Batan Žunjić
Milorad Joknić

HRVATSKA
Danko Ivšinović
Tomislav Supek

SRBIJA
Bojan Ljubenović
Nenad Maksimović
Vladimir Ćalić
Đorđe Otašević
Goran Radosavljević
Nada Karadžić
Dušan Puača
Miroslav Sredanović
Vesna Denčić
Vitomir Teofilović
Ninus Nestorović
Dobrivoje Antonić
Zoran T. Popović
Aleksandra Filipović
Željko Marković
Lela Milosavljević
Željko Žele Jovanović
Bratislav Kostadinov
Marina Aristo Marković
Zoran Đurović
Milen Milivojević
Zoran Jovanović
Slađan Martinović Bukovski
Rade Đergović
Neško M. Ilić
Slavomir Vasić