Radmilo Mićković

Ko blјesne, 

mrak ga proguta!


Ova vlast pravi od nas majmune. 

Stvara čoveka po svom obličju!


Diploma će u ovoj zemlјi biti na ceni, 

sve dok bude bilo ozbilјnih kupaca!


Oni koji ginu za bolјe sutra, 

još čekaju pravi trenutak!


I danas nemam ništa za ručak. 

Pitam se, odakle mi sve to!


Lažu zlobnici da je vođa spalјivao knjige. 

Naprotiv, on je gasio medije!


Vraćam se odmah. 

Otišao sam u digresiju!


Klјučnim lјudima, sva vrata se otvaraju!


Toplote ima svuda. 

Topline, samo u lјudskoj duši!


Ako preživim operaciju, 

poslaću svešteniku pismeno izvinjenje!


Žena je kao vulkan. 

Danas poveruješ da je ugašena, 

a ona sutra proradi opet!


Tek kad počnu da vam oduzimaju, 

vidite koliko ste imali!


Dekolte je prozorče za provetravanje očiju!


Živimo kao u Africi. 

Za neke nema hrane, 

a za neke nema zime!