Radmilo Mićković

Siva ekonomija, žuta štampa, belo roblje. 

Šta je tu crno!


Obezbedio sam se od besnila.

Nema pas za šta da me ujede!


Za bogate, novac je zbirna imenica, 

a za sitotinju misaona!


Nesreća prevaspitava ljude. 

Male čini još manjim a velike još većim!


Kod toliko srećnih zemalja,

 ja se rodio baaš u otadžbini!


Svaka bolest ima svoju istoriju, 

samo naša istorija ima svoje bolesnike!


Maska radi za obraz!


Uklonite čašu sa govornice. 

Govor ne pije vodu!


Ko digne glavu, 

videće svog boga!


Praznina je mesto gde se prostor odmara od materije!


Pred sudijom smo svi jednaki. 

Istakao je tarifu!


Srbija na dobrom putu. 

Ko ima vijugu, uhvatiće krivinu!


Ljudi su realnost, 

čovek je apstrakcija!


Čaršija je čarobna varoš, u kojoj svako zna više o vama,

nego vi sami!


Ljudi koji imaju srećno detinjstvo, 

ostaju deca celog života!