Дивна Бијелић одбранила магистарски рад о афоризмима

На Факултету политичких наука у Београду, Дивна Бијелић је 17. јуна успjешно одбранила магистарску тезу "Српски политички афоризам 1998-2008" .
Комисија којом је предсједавао ментор проф. др Добривоје Станојевић, закључила је да рад испуњава све прописане критеријуме и похвалили су вишегодишњи напор кандидаткиње да сачини теоријски, научни и политиколошки рад о феномену српског политичког и сатиричног афоризма током двије деценије.
Рад ће бити објављен као књига у издању Београдског афористичарског круга.  У њему је обрађен историјат афоризма у свијету и Србији, а Дивна Бијелић је анализирала и афоризме најистакнутијих писаца савременог српског афоризма.

<< I >>