Избор афоризама из књиге Saldo mortale

Наслов књиге афоризама: Saldo mortale

Аутор: Митар В. Ђерић Лаки

Издавач: КЊИГА-КОМЕРЦ, Београд

Тираж: 1000 примјерака

Година издања: 2009.

Број страница: 138

Изабрани афоризми


Воајери су незаштићени сведоци.

Они на власти се праве Енглези,
да их Америка боље разуме.

Демонстранти шетају због здравља своје деце.

Од вековних огњишта,
остао нам је само вечни пламен.

Лако је опозицији да буде поштена,
кад нема прилику да украде.

Живо блато трајно отклања костобољу.

Ко пуно мисли нема кад да прича.

Држава све чини да смањи број гладних.
Гладни се не дају.

Имао сам много пријатеља,
док их нисам упознао.  
    
Престали смо са говором мржње.
Прешли смо са речи на дела.

Да нисмо имали оволико победа,
било би нас много више.

Ја сам за равноправност полова.
Да заједнички делимо алиментацију.

Поштени пишу краћи тестамент.


На Марсу нема воде,
јер киша на пада на горе.

Не вичите на ближње.
Сачекајте да се удаље.

Судије су за мале лопове.
Велики лопови суде њима.

<< I >>