NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Nove knjige

 SEDMORICA PROTIV MENE

Prof. Dr Ratko Božović

      U izdanju Udruženja humorista i satiričara Crne Gore iz štampe je izašla knjiga prof. Dr Ratka Božovića SEDMORICA PROTIV MENE. U knjizi je predstavljeno stvaralaštvo sedmorice crnogorskih aforističara: Radomira Rackovića, Mija Miranovića Grofa, Dragana Koprivice, Veljka Rajkovića, Vladislava Vlahovića, Vladimira Mićkovića i Dejana Tofčevića.

     Aforističari su predstavljeni prikazom-esejom o njihovom aforističarskom opusu i sa po šezdeset aforizama, od kojih su po trideset odabrali pisac knjige i svaki od aforističara. Sve je začinjeno karikaturama aforističara, pisca i recenzenta Sava Martinovića, poznatog crnogorskog satiričara, koji živi i stvara u Beogradu. Karikature su djelo velemajstora karikature Darka Drljevića.

     Knjiga je štampana u tvrdom povezu, u tiražu od 500 primjeraka. U njoj je, na 255 stranica,  našlo mjesto preko 500 aforizama.

     Planirano je da se povodom izlaska iz štampe ovog kapitalnog djela najkraće književne forme u Podgorici organizuje konferencija za štampu. U planu je i nekoliko promocija knjige.

 IZVOD iz predgovora:

      Svojevremeno je Vladimir Bulatović Vib zapisao: “Kad je satira spuštena na pola koplja, to je znak da je sloboda umrla“. Zahvaljujući aforističarima, to se nije dogodilo našoj sredini. A nije se dogodilo i zbog toga što se aforizam  našao u središtu satire. O tome svjedoči i ova knjiga, koja će pokazati da je aforizam najbritkija kritička riječ i najubojitija refleksija. Aforističari koji su se našli između njenih korica, u svojim humorno-kritičkim opservacijama nikada nijesu ostajali hladne glave i ledena srca.

     Što je zajedničko mojim izabranicima?  Neobični su to stvaraoci. Sa malo riječi stižu do maksimuma značenja. U zatvoreno društvo ulaze  otvorenim mišljenjem. Njihova misao je mentalna gimnastika i ironijska vježba. To je misao bez opreza i bez kalkulacija. Oštra i neumoljiva. Aforističari su tamo gdje se nešto krupno događa. Ne vole da bilo ko bude prevelik, niti premalen. Nijesu spremni da podržavaju najjače, osione. Djeluju sigurno i zbog toga što su oni bokseri duha, a imaju za protivnike boksere koji se ne drže fer pleja, ni čiste igre. Zato se mečevi završavaju u prvoj rundi, u prvoj sekundi, uvijek nokautom. Uvježbani su da boksuju na sličan način, a završni udarac im je gotovo identičan, nemilosrdan. Prosuđuju strogo, bez pardona. Daleko su i od straha i od strahopoštovanja. Tuđa im je samilost i prema nevaljalcima, nasilnicima i dželatima. Nije im strana ni surovost, ni bezosjećajnost. Ne prihvataju nikakve nagodbe,  kompromise, niti oproste. U kritičkom zanosu znaju i sebe da osporavaju, pa čak i da nokautiraju. Eto, takvi su to podvižnici.

                                                                                    Ratko Božović

IZVOD iz pogovora:

Na samom početku, bez okolišanja: Ovaj pogled na najnoviju knjigu Ratka Božovića Sedmorica protiv mene neće se uklapati u uobičajene sheme i sisteme. Piscu pogovora su bliže neočešljane misli nego uparađene rečenice. 

Ratka Božovića kao da je sami bog poslao među aforističare.

Sedmorica protiv mene je njegova šesta knjiga eseja o aforizmu, ovom prilikom o sedmorici osobenih crnogorskih aforističara: Radomiru Rackoviću, Miju Miranoviću Grofu, Draganu Koprivici, Veljku Rajkoviću, Vladislavu Vlahoviću, Vladimiru Mićkoviću i Dejanu Tofčeviću. Knjiga nije antologija, ali joj po formi, sadržaju i karakteru liči. 

Božović, na sebi svojstven, jedinstven način, esejistički dubinski sagledava, uočava, skenira, skrozira, analizira i ističe sve sociološko-psihološke vrijednosti,  osobenosti, svojstvenosti i darovitosti aforističara iz knjige, a za knjigu, do potpune prepoznatljivosti. U svakom eseju  traži i nalazi težišnu tačku – bitnu, suštinsku karakteristiku onoga o kome piše, iskazuje je u jednoj ili dvije riječi i ističe kao naslov. Tako, imalo upućeni može, samo iz naslova eseja, prepoznati aforističara o kome je riječ.

Božović piše različito o sličnima i slično o različitima. Njega će čitalac razumjeti, ako ga shvati. A shvatiće ga, ako ga pročita. No, da se ne zavara, nije ga lako pročitati, jer je jasan. Ili, prostije rečeno, eksplicitan. On je jasan, eksplicitan, nedvosmislen i kad govori o dvosmislicama i besmislicama. (Ništa ne razumijem, zato što mi je sve jasno.; Sve razumijem, zato što mi ništa nije jasno.) Za razliku od onih koji imaju dobru misao, a ne umiju da se izraze, za Božovića se ne zna je li mu bolja misao ili riječ! Kao da je on sam sebi neka vrsta simultanog autoprevodioca, koji misao prevodi u pravu riječ. On je čovjek koji posjeduje, s malo pretjerivanja, neograničenu moć govora.

Knjiga Ratka Božovića Sedmorica protiv mene, daće nemali dobrovoljni prilog afirmaciji crnogorske aforistike, njene književnosti, a time i crnogorske kulture u cjelini. A, nije nimalo lako mjerljiv ni autorov podsticaj opštem uzdignuću duha!

U ovom trenu nema preče ni važnije stvari, nego da se knjiga Sedmorica protiv mene Ratka Božovića, koji je, nije nevažno reći, dobitnik prestižne crnogorske nagrade za životno djelo u oblasti humora i satire Pavle Đonović - toplo i srčano preporuči  radoznalim čitaocima.

        Savo Martinović

I   Z   B   O   R

aforizama iz knjige Ratka Božovića

SEDMORICA PROTIV MENE


 Radomir RACKOVIĆ
Postao sam svoj čovjek.
Svi me se odriču.

 Zakon je stupio na snnagu
ali smo mi bolji tehničari.

 Kad je centar moći meta
promašaj je pun pogodak.

 Bolje je umjeti nego imati.
Naročito ako se umije imati.

Srbi i  Crnogorci su jedan narod.
Najviše dva.

 
Mijo MIRANOVIĆ GROF

Prva žena mu je bila crna.
Druga – još crnja.

 Srećna žena ima potkovicu
a pametna konja.

 Dobijna bitka pripada generalu
a izgubljena njegovoj diviziji.

 Najopasnije oružje su
ljudi malog kalibra.

 Danas je na ratištima mirno.
Niko se živ ne javlja.

 Dragan KOPRIVICA

Oponente je srozavao tako
što h je spuštao na svoj nivo.

 Vođa je pao na ispitu.
Nije znao što je narod htio da kaže,

 Potapanje našeg broda
transformisali smo
u svečano porinuće podmornice.

 Većina nazaduje.
Ostatku napredak!

 Političari su zaključili
da bi ih bilo sramota da se stide.

  Veljko RAJKOVIĆ

 Crna Gora je podijeljena.
Preovlađuju nemanjići, a vladaju imamovići.

Bili smo daleko odmakli na putu demokratije.
A, onda je došlo do zamora materijalista.

 Kod nas su na visini zadatka amo oni
koji se spuštaju ispod svakog nivoa.

 Crnogorci ništa ne rade na sebi.
Plaše se visine.

 Zatekao sam je s drugom u krevetu.
Prvi se već oblačio.
 

Vladislav VLAHOVIĆ

 Ko umije da gleda, a da ne vidi
taj vidi i kad ne gleda.

Mrak je idealan za njegovanje
svijetlih tradicija.

 Kada sam krenuo da bježim
nijesam ni slutio da ću postati vođa puta.

 Čovjek se uči dok je živ.
Zato je u mojem selu groblje pored škole.

 Ja sam čobanin!
To je sve
u što sam uspio da ubijedim stoku.

Vladimir MIĆKOVIĆ

 Cilj nam je da stalno budemo na konju.
Nema konja koji bi to izdržao.

 U našu zemlju posijano je sjeme razdora.
Rod je premašio sva očekivanja.

 Da smo dobro potkovani
oni bi sjahali.

 On je govno – i to ga je spasilo.
Inače, bio bi zgažen.

 Rodio se rasipnik.
Prohodaće i nepokretna imovina.

Dejan TOFČEVIĆ

Jedan dobar aforizam mi je dao ideju
da ga i ja napišem.

Mafijaš je kupio još jednog sudiju.
Trebaće mu kad postane ministar pravde.

 Vlada je obustavila rad
i rezultati nijesu izostali.

 Branim se ćutanjem.
Dok bijem ne pričam..

Kuburimo.
Nemamo ni za oružje.

<< >>