NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Datum: 03. mart 2017.

B e o g r a d

 

 

Na osnovu člana 8, stav 3 Statuta Beogradskog aforističarskog kruga

 

 

ZAKAZUJEM

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

BEOGRADSKOG AFORISTIČARSKOG KRUGA

ZA PONEDELJAK, 20. MART 2017. GODINE U 18 ČASOVA,

 

Za ovu Skupštinu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora BAK između dve Skupštine (mart 2016. - mart 2017. godine)

 

2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja BAK za 2016. godinu i plana za 2017. godinu

 

3. Razmatranje i usvajanje plana i programa rada BAK u 2017. godini

 

4. Prijem novih članova u BAK

 

5. Uručenje nagrade BAK „Rade Jovanović“ za najbolju knjigu aforizama u 2016. godini

 

6. Razno

 

Skupština će biti održana u velikoj sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu, Francuska ulica broj 7.

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE BAK

 

Vitomir Teofilović s.r.