"SLANINIJADA 2018"
KONKURS

Festival slanine “Slaninijada 2018“ u Kačarevu, 

raspisuje konkurs:

 

Za najbolji aforizam na temu:

 

                *SLANINA – SLANINIJADA*

 

Za pobednike su predviđene tri nagrade:

 

I nagrada: 100 evra

 

II nagrada: paket  prehrabrenih namirnica u vrednosti od 8.ooo,oo dinara

 

III nagrada: paket prehrambrenih namirnica  u vrednost od 6.000,00 dinara

 

Svi nagrađeni dobijaju i plaketu Festivala.

 

Konkurs je otvoren od 10.01– 05.02. 2018. godine.

 

Svi zainteresovani su dužni da svoje radove pošalju u 3 (tri) primerka u štampanoj verziji.

 

Maksimalno do 20 masnih aforizama, na zadatu temu. Bilo koju drugu formu osim aforizma žiri neće razmatrati.

 

Radovi moraju biti čitko potpisani, punim imenom i prezimenom, brojem telefona i email adresom.

 

Radove slati na sledeću adresu: Dragan Vujačić, Radnička 59, 26212 Kačarevo (kod Pančeva), Republika Srbija.

 

U elektronskoj formi radove slati na email:  zoran.t.popovic@gmail.com 

 

Festival slanine „SLANINIJADA 2018“ zadržava autorska prava na dospele radove. Najuspešniji radovi biće objavljeni u Zborniku festivala 2019.godine.

 

Domaćin će svojim gostima obezbediti bogatu trpezu i trudiće se da bude dobar domaćin kao i prethodnih godina.

Očekujemo da ćete svojim radovima uveličati naš Festival, koji se već 31 put  održava u Kačarevu, kao i ostali umetnici koji će tog dana biti s nama.

 

Datum i vreme dodele priznanja Organizacioni odbor Festivala će naknadno saopštiti.(Orijentaciono je za sad 13.02 ili 14.02.2018. godine).

 

Za sve bliže informacije obratiti se na br. telefona: 063 386 506 ili 064 817 1573 (Zoran T. Popović) 

  Organizacioni odbor “Slaninijada“ festivala, Kačarevo