NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Festival komičnog i kritičnog, Smejada, B. Luka, 1. april 2010.

           J. Nikolić, M. Berić, B. Bogdanović, Ž. Vujić i V. Milenković

    M. Berić, D. Samardžić, B. Bogdanović, J. Nikolić, E. Macić i Ž. Đuza

E. Macić, J. Nikolić i B. Bogdanović
J. Nikolić, sa pobjedničkom diplomom