Festival komičnog i kritičnog, Banjaluka, 30. 03. 2012.