SARADNJA SEKCIJE SATIRIČARA UKS I DRUŠTVA AFORISTIČARA SLOVENIJE

Predsednik Sekcije satiričara Udruženja književnika Srbije Dragutin Minić Karlo i sekretar Sekcije Aleksandar Čotrić sastali su se 18. decembra u Beogradu sa Francijem Čečom, predsednikom Društva aforističara Slovenije. Ovo Društvo okuplja najbolje slovenačke aforističare koji objavljuju u Sloveniji i inostranstvu.


Na sastanku je razmatran predlog Sporazuma o saradnji i dogovoreno je da se u najkraćem roku potpiše dokument o partnerskim odnosima između dve književničke organizacije.


Sporazum predviđa da se prevode dela satire na dva jezika, da se organizuju u Sloveniji i Srbiji predstavljanja nedavno objavljenih antologija srpskog i slovenačkog aforizma, da se priređuju zajedničke književne večeri i festivali humora i satire, kao i da se ostvari saradnja sa sličnim udruženjima u regionu i Evropi.