Zbirka aforizama ŠTA SU PISCU HTJELI DA KAŽU, Živko Đuza, 2012.

Izdavač: ART PRINT, Banja Luka
Recenzenti: Milenko Stojičić, Rade R. Udovčić
Tiraž: 300

Izbor  aforizama, Jovo Nikolić

Samo je stalna budnost garancija mirnog sna.

U svijetu je moć medija velika.
Samo je kod nas sedma sila kao trinaesto prase.

Kako da ističemo svijetle primjere
kod toliko nerasvijetljenih slučajeva.

Ministar poljoprivrede se odlično snašao.
Već na početku mandata je primijetio
da nam nisu sve koze na broju.

Kad god smišljam šta ću reći,
obično kažem ono što nisam mislio.

Živi zavide mrtvima
jer su mrtvi imuni na zavist.

Na zakon jačega amandmane mogu uložiti samo jači.

Državni neprijatelj broj jedan ima najbolju startnu poziciju.

Bacanje suzavca je završna faza rasipništva.

Epidemija uzima maha.
Bolne tačke su prerasle u bolesne ambicije.

Najveća vrijednost slobode govora je
što ne moraš da govoriš baš ono što misliš.

Kasno se krstiti sa tri prsta
nakon što učinimo glupost
dižući dva.

Nikada ne bismo bili to što jesmo da nismo bili ono što nismo.