NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Антологија пословица, изрека, мудрих мисли и афоризама о женама, љубави, браку...

Антологичар: Миле Ђорђијоски

Наслов: „У љубави је истина“ (In amore veritas)

Издавач: Дом културе "Тошо Арсов" Виница, Фестивал хумора, сатире и карикатуре "In Vinica veritas 2020"

Број страна: 229 

Корице: Jitet Koestana, Индонезија.

Број заступљених аутора: 549

Циклуси:

НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ (из разних земаља свијета)

ФИЛОЗОФИ (мудре мисли филозофа о женама, љубави, браку... почевши од Соломона, Буда, Питагоре, Конфучија, Спинозе, Фојербаха...)

ВОЈСКОВОЂЕ, ДРЖАВНИЦИ, ПОЛИТИЧАРИ (Александар Велики, Гај Мариус, Цезар, Бонопарта, Ганди, Линколн...)

СЛИКАРИ, ВАЈАРИ, МУЗИЧАРИ, АКТЕРИ (Микеланђело, Моцарт, Верди, Дебиси, Пикасо, Дали, Пол Макартни...)

ИСТОРИЧАРИ, ПУБЛИЦИСТИ, НАУЧНИЦИ (Плутарх, Масон, Тесла, Конар...)

АФОРИСТИЧАРИ, САТИРИЧАРИ (260 из 20 земаља свијета).