NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

 Афоризми: Миле Ѓорѓијоски   
Илустрације: Софија Ситновска, ученица деветог разреда основне школе
Издавач: Орион Делчево
Ово су прве сликовнице са дечијим афоризмима издате у Македонији
Коректура текста: Христина Деолска
Графичка припрема Никола Симовски
Штампа: Обликовна Скопје