Vasil Tolevski

Poštene ljude ne možete videti. 

Kriju se od stida što su pošteni.


Mladi traže posao, a mole Boga da ga ne nađu. 

I time uspevaju da dokažu da On ne postoji.


Video sam profesora u penziji kako istražuje po kontejnerima.

Penzija ga nije sprečila da produži sa istraživačkim radom.


Svetlost je sporija od tame. 

Dok nam ona stigne, nama se smrači.


A ima i političara koji ne znaju gde im je glava a gde dupe. 

Pa nas zagađuju sa oba mesta.


Pacijenti uvek traže način kako da pobegnu iz ludnice. 

Slično našoj omladini.


Sa punim ustima se ne priča. 

Zato su na demonstracijama najglasniji oni koji gladuju.


Lošе je što smo dužni na sve strane. 

Dobro je što svet ima samo četiri strane.


Samo jednom se umire. 

Ali, zato pokojnik može da glasa i više puta.


Kaligula i narod postali su poznati po konjima! 

Kaligula po njegovom, mi po Našim.


Ni jedan političar nije toliko uradio za narod, koliko je narod učinio za njega.


Isuse, dobro nam došao. 

Izvini što te dočekujemo u Paklu.


Nije problem što smo nekoliko godina iza Evrope. 

Problem je što su godine – svetlosne.


Sreo sam nepismenog. 

Isti je kao pismeni, saamo što vozi džip.


U mravinjaku svaki mrav zna šta radi. 

Za razliku od zaposlenih u državnoj administraciji.


Vlada u senci pravi se u državi u kojoj sunce nikada ne sija.