Vasil Tolevski

Od kad su političari počeli da idu u crkve,
od tad nam ni Bog ne može pomoći!


Napravili smo spisak psihičkih bolesnika.
Budale su na vrhu.


Naša je himna univerzalna.
Može da se peva i otvorenih i zatvorenih usta.


Droga i alkohol gube bitku sa politikom.
Politika brže opija.


U vreme Eve i Adama nije bilo skupštine.
Bili su goli po Božjoj,

a ne po političkoj volji.


Mandat je najsavršenija biološka mašina:
ulazi Tele – izlazi Vo!


U diktaturi samo jedan čovek pravi šta hoće sa narodom.
U demokratiji je taj broj neograničen.


To što narod planira političarima,
političari su već napravili narodu.


Veličinu glave ne možete sakriti. 

Mere vam je i kad vam kroje kapu i kad vam stavljaju lovorov venac.


Stranačke knjižice su bestseleri za nepismene.


Izlaz iz pakla znaju samo naši Đavoli. 

Oni su nas i uveli u njega.