Vasil Tolevski

Grobovi se kopaju lopatama. 

Samo se kod nas kopaju – reformama!


Naši se majmuni razlikuju od običnih majmuna. 

Naši majmuni imaju jedinstveni matični broj.


Naš kolovođa ne zna sva narodna kola, 

ali zna sve političke igre!


Teško se postaje serijski ubica. 

Mora se pobediti uzastopno nekoliko puta na izborima.


Pametni su pobegli u inostranstvo. 

Od onog što je ostalo napravili smo vladu!


Političari ne moraju da se leče. 
Iz iskustva se vidi da narod nikada ne glasa za zdrave.


Kod nas ludačka košulja ide u kompletu sa odelom i kravatom. 

Takav je državni protokol.


Ne može se reći da je naša državna kasa prazna kao grob. 

Grob se kad-tad popuni.


Nemamo fakultet za grobare. 

Nedostatak takvih kadrova nadoknađuje politika.


Ima velike razlike između okruglog i švedskog stola. 

Oni koji sede za okruglim stolom više nas koštaju.


Predložiču našoj vladi da otvori škole za lopove. 

To je jedini način da sirotinja nauči kako da se obogati.


Tražite posao u našoj zemlji?! 

E, tu vam ni Google ne može pomoći.


Magarac ne može postati poslanik. 

Ali, obrnuta varijanta je naša realnost.


Naš čovek nikada na glasanje ne ide gladan. 

On gladuje tek posle glasanja.


Normalno je da više investiramo u politiku nego u zdravstvo. 
Više bolesnika imamo u skupštini nego po bolnicama.