Vasil Tolevski

Od Evrope možemo očekivati samo invalidsku penziju,

jer smo tamo samo jednom nogom.


Badava tražite iglu u plastu sena.

Naši su volovi i seno pojeli.


Očima jedemo,

zato ne vidimo šta radimo!


Đubre u polјoprivredi stavlјa se na zemlјu.

Samo u politici visoko iznad nje.


Kod nas se hrana lako transportuje.

Kontejneri imaju točkove.


Političari su svemoćni.

Jedino su nemoćni da rade ono za što su izabrani.


Teletina i svinjetina ne mogu se mešati ni u jednoj kuhinji.

Osim u političkoj!


Kada vidite čoveka kako vas hrani lažima,

znajte da je gladan vlasti.


Kad je Bog delio pamet počeo je odozdo.

Kad je stigao do vrha nije imao više.


Čarape uvek treba da su čiste.

Nikada ne znate kada ćete morati da ih stavite na glavu!


Posle bitke svi su generali...

Samo su naši ostali konjušari.


Naše ludilo ima svoju genezu.

Potiče još iz vremena prvog skupštinskog saziva.


Moramo stimulisati rađanje dece.

To je naš najveći izvozni potencijal.