КЊИГА ЕСЕЈА О АФОРИЗМИМА, РОМАНИМА И ПЕСМАМА

Београд, 2. јун - Витомир Теофиловић (1943), познати сатиричар, књижевни критичар и теоретичар објавио је књигу „Есеји о афоризмима, романима и песмама“ у којој се налазе критичке анализе књига, радова или укупног стваралаштва више од педесет српских књижевника.Међу ауторима о чијем делу је Теофиловић писао налазе се: Милован Витезовић, Раша Попов, Адам Пуслојић, Александар Баљак, Александар Чотрић, Милан Тодоров, Слободан Симић, Павле Ковачевић, Зоран Т. Поповић, Весна Денчић...


Књига која има 350 страна подељена је на поглавља: Значењско и стилско богатство српског сатиричног афоризма, Портрети афористичара, О књигама афоризама, Романсијери, О причама и романима, Песници међу јавом и међ сном, Записи о историји и животу и О деци, за будућност.

Књигу Витомира Теофиловића, једног од најугледнијих српских књижевних критичара, у којој се налазе више деценија минуциозно писани есеји објавила је издавачка кућа „Геа“ из Београда.