XV CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE


 


Kulturno-informativni centar „Bijeli Pavle“ – Danilovgrad 


r   a   s   p   i   s   u   j   e


K  O  N  K  U  R  S

za: 

aforizme, kratku satiričnu priču i 

karikaturu


     Radove (do 15 aforizama i jednu kratku priču – ne dužu od jedne stranice) slati na adresu: Centar za kulturu – 81410 Danilovgrad, a karikaturu, u rezoluciji 150, na e-mail: draganmitov@yahoo.com. 

Rok za prispjeće radova je 05. 10. 2014. godine. 

Radovi pristigli po isteku ovog roka neće biti razmatrani.

     Aforizme i priču slati pod šifrom (rješenje šifre u posebnoj koverti).

     Tema za karikaturu:  „Zabranjeno voće“

     Organizator će nagraditi autora najboljeg rada u svakoj od kategorija. O dodjeli nagrada odlučiće tročlani žiri.

      Završno veče festivala održaće se 25. oktobra (subota), u sali Centra za kulturu u Danilovgradu, sa početkom u 20 h.ORGANIZATOR