NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Živojin Denčić

Aforizmi

Biti živi svedok našeg vremena,
to je već privilegija preživelih.

Boginji pravde proriču divnu karijeru od kada je napustila sud.

Vlastodržac je preduzeo sve što je u njegovoj moći,
te se strahuje da je broj unesrećenih daleko veći.

Galopirajuća korupcija je štetna po zdravlje davalaca mita.

Divno izgledate.
Niko vam ne bi dao više od četrdeset! – reče sudija optuženom.

Za besmrtnike je smak sveta prolazna pojava

Krivična dela se gone po službenoj dužnosti,
a krivci po slučajnom uzorku.

Narodni poslanik ne možeda bude prodat.
Ali može sam da se proda.

Od brzine presude zavisi koliko će nepravda biti spora.

Okrivljeni je najzad progovorio.
Rekao je da će se braniti ćutanjem.

Političari uzimaju veliku brigu za sudbinu naroda.
Navikli su oni da uzimaju.

Policijski dosije je knjiga utisaka doušnika.

Poraženi su se pomirili sa svojim porazom
tek kada su ušli u koaliciju sa  pobednicima.

Princip bogaćenja noći čini plodno tlo za život u mraku.

Procenat nevino osuđenih je zanemarljiv
u odnosu na broj presuda koje nisu donete.

Ulazna i izlazna rana potvrđuju da je u pitanju čist promašaj.