NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

ODLUKE ŽIRIJA

XXIX KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA

HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2021.

I TEME

а) PROZOR za karikaturu i pisanu formu

b) MUZIKA za mlade do 18 godina


II KATEGORIJE

а) Кarikatura

b) Pisana forma (priča, pesma, аforizam)

c) Za mlade do 18 godina

˗˗ каrikatura, strip i pisana forma


III BROJ RADOVA

Karikatura i pisana forma (priča, pesma i aforizam)

Ukupno: 347autora (291 autor za karikaturu i 56 autora za pisanu formu) iz 50 zemalja sveta poslalo je 882 karikature, 35 priča, 43 pesme I 579 aforizama

Mladi su poslali 140 karikatura i 16 stripova, 6 pesama i 2 priče


IV ČLANOVI ŽIRIJA

а) Za karikaturu

1. Goran Ćeličanin, predsednik

2. Muhamed Đerlek, član

3. Branislav Miljković, član


b) Za pisanu formu

1. Dragiša Pavlović Rasinski, predsednik

2. Momir Dragićević, član

3. Ivko Mihajlović, član

v) Za mlade do 18 godina

1. Jelena Protić Petronijević, predsednik

2. Marija Stojadinović, član

3. Rajna Marinković Aleksić, član


V NAGRADE

а) Za karikaturu

Zlatna kaciga: DARKO DRLJEVIĆ, CRNA GORA

  • II nagrada: STEFAAN PROVIJN, BELGIUM

  • III nagrada: JUGOSLAV VLAHOVIĆ, SRBIJA


DIPLOME:

1. MUSA GUMUS,TURKEY

2. LIU QIANG,CHINA

3.SAŠA DIMITRIJEVIĆ, SRBIJA

4. JAVAD TAKJOO,IRAN

5.KLAUS PITTER,AUSTRIA

6.SNEŽANA ČOMOR,SRBIJA

7. VALENTIN DRUZHININ,RUSSIA

8. SLAWOMIR MAKAL,POLAND

9. OLEKSANDER DUBOVSKYI,UKRAINE

10.AHMAD LORD,UK

11.FILIP KARAN,SRBIJA

12.SLOBODAN OBRADOVIĆ,SRBIJA


Članovi žirija

1. Goran Ćeličanin 

2. Muhamed Đerlek 

3. Branislav Miljković 


Pisane forme

Zlatna kaciga za priču ,,Arsini prozori’’

(šifra:Lucerka)

autor: Đokica Miljkovic, Novo Selo


Zlatna kaciga za pesmu,,Prozor''

(šifra: Patent)

autor: Miladin Berić, Banja Luka


Zlatna kaciga za aforizam: ,,Na skupštinske prozore stavili smo rešetke. Da se poslanici navikavaju.’’

(šifra:Levandovski)

autor: Bojan Ljubenović, Beograd


Nagrada ,,Rade Brka’’ za priču ,,Prozorska osmatračnica’’

šifra: Četvrtak

autor: Milko Stojković, Smederevska Palanka


Članovi žirija

1.Dragiša Pavlović Rasinski 

2. Momir Dragićević 

3. Ivko Mihajlović 


v) Konkurs za mlade do 18 godina


Nagrada za karikaturu i strip:

I mesto Anastazija Stambolović,Gimnazija , Čačak

II mesto Nevena Milivojević, OŠ „Mile Dubljević“,Lajkovac

III mesto Tamara Vesić,OŠ „Vojislav Voka Savić“,Lazarevac


Specijalne nagrade

Dunja Milošević,OŠ „Mile Dubljević“,Lajkovac

Mia Gerginović,OŠ „Vera Radosavljević“,Negotin

Rastko Tripković,Atelje Kabupa,Beograd


Nagrada za pisanu formu:

I mesto Minja Đelkapić, Čačak

II mesto Lana Veljković , OŠ „Vasa Čarapić“,Beli Potok, Beograd

III mesto Teodora Spasojević , OŠ „Vasa Čarapić“,Beli Potok, Beograd


Članovi žirija

1.Jelena Protić Petronijević 

2. Marija Stojadinović 

3.Rajna Marinković Aleksić